LEGE nr.90 din 18 martie 2003
privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice

http://www.cdep.ro/img/spacer.gif

Textul actului publicat în M.Of. nr. 200/27 mar. 2003

http://www.cdep.ro/img/spacer.gif

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Spațiile destinate sediilor partidelor politice aflate în proprietatea privată a statului sau, după caz, a unităților administrativ-teritoriale pot fi vândute partidelor politice în condițiile prezentei legi.

(2) Beneficiază de prevederile prezentei legi numai partidele politice care se reînscriu în condițiile Legii partidelor politice nr. 14/2003.

(3) În cazul imobilelor pentru care există solicitări de restituire, legal formulate și înregistrate, vânzarea se face numai după clarificarea regimului lor juridic.

Art. 2. - (1) Partidele politice pot opta pentru închirierea sau cumpărarea spațiilor destinate sediilor aflate în proprietatea privată a statului sau, după caz, a unităților administrativ-teritoriale.

(2) Închirierea spațiilor destinate sediilor aflate în proprietatea privată a statului sau, după caz, a unităților administrativ-teritoriale se va efectua în conformitate cu prevederile Legii nr. 43/2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

CAPITOLUL II
Vânzarea spațiilor destinate sediilor partidelor politice

Art. 3. - (1) Partidele politice pot cumpăra în fiecare unitate administrativ-teritorială spațiile destinate sediilor acestora.

(2) În acest scop autoritățile administrației publice locale care dețin în proprietate aceste spații le vor vinde partidelor politice la solicitarea acestora.

Art. 4. - (1) Partidele politice pot cumpăra în fiecare unitate administrativ-teritorială un singur spațiu, destinat sediului acestora, la valoarea de inventar a acestuia. Spațiul care urmează a fi astfel cumpărat trebuie fi fost deținut cu chirie cel puțin 3 luni anterior intrării în vigoare a prezentei legi de către partidul politic respectiv.

(2) Partidele politice pot cumpăra în municipiul București un spațiu pentru organizația municipiului București și câte un spațiu pentru organizațiile fiecărui sector al municipiului București, destinat sediilor acestor organizații, la valoarea de inventar a acestora. Spațiul care urmează a fi astfel cumpărat trebuie fi fost deținut cu chirie cel puțin 3 luni anterior intrării în vigoare a prezentei legi de către partidul politic respectiv.

Art. 5. - Partidele politice care au dobândit un sediu în condițiile art. 4 nu mai beneficiază de prioritatea prevăzută la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 43/2003.

Art. 6. - Partidele politice plătesc impozit pe clădiri pentru sediile deținute în proprietate, în condițiile legii.

CAPITOLUL III
Dispoziții speciale

Art. 7. - (1) Sediile partidelor politice, dobândite în condițiile art. 4, nu pot fi înstrăinate sub nici o formă timp de 10 ani de la data cumpărării.

(2) Nerespectarea dispozițiilor alin. (1) atrage nulitatea actului de înstrăinare și reîntoarcerea de drept a bunului în proprietatea statului sau a unității administrativ-teritoriale.

(3) Prefectul veghează la respectarea prevederilor alin. (1) și (2).

Art. 8. - (1) Sediile partidelor politice, dobândite în condițiile art. 4, pot fi închiriate numai persoanelor juridice de drept public sau de drept privat cu scop identic sau asemănător.

(2) Orice altă formă de cedare a posesiei este interzisă.

(3) Prețul pentru închirierea acestor sedii va fi astfel stabilit încât fie actualizat cu indicele inflației la valoarea de inventar, astfel încât nu constituie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 43/2003, un scop evident de a obține un avantaj economic sau politic.

CAPITOLUL IV
Dispoziții finale

Art. 9. - (1) În cazul încetării activității partidelor politice, sediile, proprietate a acestora, vor fi transmise în conformitate cu art. 52 alin. 1 din Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice.

(2) Dacă încetarea activității partidului politic are loc înăuntrul termenului prevăzut la art. 7 alin. (1), bunul se reîntoarce în proprietatea statului sau a unității administrativ-teritoriale, cu plata unei despăgubiri bănești în raport cu prețul de achiziție actualizat.

Art. 10. - De prevederile prezentei legi beneficiază și organizațiile minorităților naționale care sunt reprezentate în Parlamentul României.

Art. 11. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Guvernul va elabora și va adopta, prin hotărâre, norme metodologice de aplicare.

Art. 12. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 11 alin. (3) din Legea nr. 43/2003.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 18 martie 2003.
Nr. 90.


Declinare de răspundere: Textele actelor normative publicate în această rubrică nu au caracter oficial.