header image
Home arrow Legi arrow Ordonanta Urgenta 21.12.2001
Ordonanta Urgenta 21.12.2001 PDF Listare E-mail
Scris de Administrator   
Monday, 28 August 2006
Ordonanta de urgenta nr. 175 din 13 decembrie 2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României, Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articol unic. - Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa capitolul V se introduce capitolul V1 cu urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL V1
Raspunderi si sanctiuni
Art. 401. - Încalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala.
Art. 402. - Exercitarea abuziva a dreptului de a depune notificari în vederea restituirii de imobile în temeiul prezentei legi atrage raspunderea civila pentru pagubele pricinuite.
Art. 403. - Fapta de a notifica persoana juridica detinatoare a imobilului, stiind ca nu este îndreptatit potrivit prezentei legi la masuri reparatorii, în scopul de a împiedica încheierea actelor juridice de înstrainare a acestuia sau a actelor juridice în cadrul procesului de privatizare, daca s-a pricinuit o paguba, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.
Art. 404. - (1) Emiterea deciziei sau a dispozitiei de restituire în lipsa actelor doveditoare a dreptului de proprietate, a calitatii de mostenitor al fostului proprietar sau, dupa caz, a calitatii de asociat al persoanei juridice proprietare a imobilului preluat constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si emiterea deciziei sau a dispozitiei de restituire în lipsa dovezilor privind îndreptatirea persoanelor juridice prevazute la art. 3 lit. c) de a obtine masuri reparatorii.
Art. 405. - Daca infractiunile prevazute la art. 288-293 din Codul penal sunt savârsite în cadrul procedurilor de restituire a imobilelor stabilite prin prezenta lege, maximul special al pedepsei închisorii se majoreaza cu 2 ani."
2. Articolul 41 se abroga.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
Ministrul justitiei, Rodica Mihaela Stanoiu
Ministru de interne, Ioan Rus
Ministrul administratiei publice, Octav Cozmânca

Bucuresti, 13 decembrie 2001.
Nr. 175.

Avem 86 vizitatori online