header image
Home arrow Comunicate Presa arrow Comunicate 2007 arrow Raspunsuri primite la adresa inaintata de membrii Forumului la mitingul de protest din 17.05.2007
Raspunsuri primite la adresa inaintata de membrii Forumului la mitingul de protest din 17.05.2007 Listare E-mail
Scris de Administrator   
Friday, 08 June 2007

RASPUNSURI LA SOLICTARILE DIN ZIUA MITINGULUI DE PROTEST  

>> textul adresei primite raspuns din partea UE (textul adresei poate fi vizualizat accesand urmatoarea adresa: http://www.forumulcivic.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=207&Itemid=122)

>> raspunsul trimis de catre Joao REGALO CORREA din partea Parlamentului European 

>> raspunsul primit din partea Departamentului social, sanatate, educatie, cultura si culte - GUVERNUL ROMANIEI

>> raspunsul dat de Regia Nationala a Padurilor - ROMSILVA  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<<<  Redam in randurile ce urmeaza textul adresei primite raspuns din partea UE ca urmare a solicitarilor din ziua mitingului de protest organizat de Forum (textul adresei poate fi vizualizat accesand urmatoarea adresa: http://www.forumulcivic.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=207&Itemid=122):  

 

UNIUNEA EUROPEANA
REPREZENTANŢA COMISIEI EUROPENE ÎN ROMÂNIA
Departamentul Informare şi Relaţii cu Publicul

 

Domnului Adrian Ştefan Iuraşcu
Forumul Civic Românesc
B-dul Mărăşti nr. 61 et.2,217
Sector 1 Bucureşti

Stimate domnule Iuraşcu,


Subiect: Scrisoarea dumneavoastră din 17 mai 2007

Doresc să confirm primirea memoriului dumneavostră adresat mai multor instituţii europene în care prezentaţi situaţia referitoare la proprietăţile confiscate de regimul comunist şi procesul de restituire a acestora. Misiunea Reprezentanţei Comisiei Europene vizează asigurarea unui flux de informaţii cît mai eficient între Comisia Europeană şi presa şi publicul din România.Pentru aceasta, Reprezentanţa desfăţoară un amplu program de informare despre politicile Uniunii, activităţile Comisiei şi campaniile sale de comunicare. Acesta se adresează atăt cetăţenilor, căt şi diverselor tipuri de organizaţii precum presa,autorităţile centrale şi locale, institutele de cercetare, instituţiile neguvernamentale,etc. Totodată, Reprezentanţa este un punct de contact unde se recepţionează întrebările şi opiniile cetăţenilor pe teme legate de uniunea Europeană şi care îi poate îndruma pe aceştia către cele mai competente şi relevante surse de informare, în funcţie de solicitările lor specifice.

Reprezentanţa Comisiei Europene nu are competenţa de a interveni în cazuri specifice, aşa cum este cel prezentat de dvs., cazuri care ţin de legislaţia internă a României. Reprezentanţa nu este un arbitru în astfel de situaţii şi nici nu se poate substitui autorităţilor române responsabile.
Referitor la propunerea conform căreia problema retrocedăarii integrale a proprietăţilor să constituie un domeniu separat al monitorizării României, doresc să vă comunic următoarele:
În data de 13.12.2006 Comisia Europeană a adoptat decizia care stabileşte un mecanism de cooperare şi verificare a progresului realizat de România în vederea îndeplinirii criteriilor de referinţă specifice în domeniile reformei judiciare şi a luptei împotriva corupţiei. Conform acestei decizii, Romănia “va raporta Comisiei, la data de 31 martie a fiecarui an si, pentru prima oara la 31 martie 2007, progresele intreprinse in vederea indeplinirii fiecaruia dintre criteriile de referinta mentionate in Anexa”. Dupa aceea, “Comisia va transmite, pentru prima oara in iunie 2007, Parlamentului European si Consiliului Uniunii Europene comentariile si concluziile sale pe baza raportului Romaniei.

Ulterior, Comisia va raporta din ou dupa caz si cel putin la fiecare 6 luni”. Anexa mentioneaza urmatoarele criterii de referinta pentru a fi indeplinite de Romania, dupa cum urmeaza:
“1. Asigurarea unui sistem judiciar mai transparent si eficient in special prin cresterea capacitatii si responsabilitatii Consiliului Superior al Magistraturii. Raportarea si monitorizarea impactului noilor coduri de procedura civila si penala.
2. Infiintarea, dupa cum a fost prevazut, a unei agentii de integritate cu responsabilitati in verificarea averilor, incompatibilitatilor si potentialelor conflicte de interese si in luarea de decizii obligatorii pe baza carora sa poata fi aplicate sanctiuni descurajatoare.
3. Continuarea de investigatii profesioniste, pe baza progreselor intreprinse deja, investigatii nepartinitoare in legatura cu acuzatiile de coruptie la nivel inalt.
4. Luarea in continuare de masuri pentru prevenirea si lupta impotriva coruptiei, in special in cadrul administratiei locale.”

Cu stima,

Ambasador Donato Chiarini,
Seful Reprezentantei Comisiei Europene in Romania

 

 

 

 

>> raspunsul trimis de Joao REGALO CORREA din partea Parlamentului European

PARLAMENTUL EUROPEAN
Directia Generala Presedintie
Directia Sedinte Plenare
Activitati Deputati 

Stimate domn, 

Va scriu, in numele Secretarului General, pentru a confirma primirea petitiei dvs. transmisa prin scrisoare la 08.06.2007. 

Petitia dvs. a fost inregistrata in registrul general ca Petitia nr. 649/2007. Va rugam sa folositi acest numar de referinta in orice corespondenta ulterioara. 

Petitia dvs. a fost transmisa Comisiei pentru petitii care, intr-o prima faza, va lua o decizie cu privire la admisibilitatea acesteia, adica va verifica daca obiectul petitiei dvs. intra in domeniul de activitate al Parlamentului European. I

n cazul in care petitia este declarata admisibila, Comisia va examina apoi continutul acesteia. Comisia pentru petitii va va informa in mod direct, in scris, asupra deciziei sale privind admisibilitatea petitiei dvs. In cazul in care petitia dvs. este declarata admisibila, comisia mentionata mai sus o va examina intr-o reuniune deschisa publicului in conformitate cu dispozitiile Regulamentului de procedura al Parlamentului European. Totusi, in cazul in care preferati ca petitia dvs. sa fie examinata in mod confidential, intr-o reuniune cu usile inchise, sunteti rugat sa transmiteti imediat solicitarea dvs. Comisiei pentru petitii. 

As dori sa va atrag atentia asupra faptului ca procedura de examinare a unei petitii poate fi destul de indelungata, avand in vedere numarul mare de petitii pe care le primim, care trebuie traduse in limbile oficiale ale Uniunii Europene inainte de a fi examinate de catre Comisia pentru petitii.   

Cu stima,
Joao REGALO CORREA
Sef de Unitate

 

 

 

 

>> raspunsul primit din partea Departamentului social, sanatate, educatie, cultura si culte - GUVERNUL ROMANIEI

GUVERNUL ROMANIEI
Departamentul social, sanatate, educatie, cultura si culte 

Catre,

Forumul Civic Romanesc 

Va facem cunoscut ca problemele pe care le-au semnalalt reprezentantii dv. in cursul audientei din 17.05.2007, se afla in atentia autoritatilor competente, iar Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor a demarat deja demersurile in vederea imbunatatirii cadrului legislativ in domeniu.Intregul material documentar pe care ni l-ati pus la dispozitie, cuprinzand 115 file, a fost transmis Ministerului Economiei si Finantelor in vederea adoptarii deciziilor necesare. 

Cu stima, 
Valentina Contescu,
Consilier de stat al primului-ministru

 

 

 

 

 

  >> raspunsul inaintat de Regia Nationala a Padurilor - ROMSILVA  

Domnului Presedinte Adrian – Stefan Iurascu

La scrisoarea dumneavoastra prin care exprimati totala nemultumire a proprietarilor de paduri fata de modul in care se pun in aplicare prevederile Legii nr. 247/2005 si aduceti, in acest sens, acuzatii Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, va comunicam urmatoarele: 

Potrivit reglementarilor in vigoare (Hotararea Guvernului nr. 890/2005), Regia Nationala a Padurilor – Romsilva are obligatia de a asigura delegarea cate unui reprezentant in fiecare comisie locala sau judeteana de aplicare a legilor fondului funciar. In conformitate cu atributiile privind apararea integritatii fondului forestier proprietate publica a statului, stabilite prin hotararile de Guvern de infiintare si reorganizare a Regiei Nationale a Padurilor, acesti reprezentanti au datoria de a verifica autenticitatea si veridicitatea actelor prezentate de fostii proprietari pentru dovedirea proprietatii si, in cazul in care constata ca aceste acte sunt incomplete sau sunt irelevante isi prezinta punctul de vedere in cadrul comisiilor din care fac parte, care poate fi combatut cu argumente bazate pe acte legale, de catre ceilalti membri ai comisiilor, inclusiv de reprezentantul proprietarilor.

 

In situatia in care comisiile judetene nu tin cont de punctul de vedere al reprezentantilor directiilor silvice si valideaza dreptul de proprietate unor persoane care nu dovedesc cu acte autentice si veridice acest drept, directiile silvice au abligatia de a solicita in instantele judecatoresti anularea hotararilor de validare. Prin decizia nr. 2165/2005, Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit ca potrivit art. 7 si 8 din Hotararea Guvernului nr. 1105/2003 si art. 12 alin (5) din Legea nr. 213/1998, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva are calitate procesuala activa de a revendica in numele statului terenuri forestiere. Obligatia de aparare si asigurare a integritatii fondului forestier proprietate publica a statului ii confera Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva calitate procesuala activa, actiunea de revendicare avand drept scop realizarea obiectului sau de activitate. Prin aceeasi decizie, s-a stabilit ca Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, in virtutea obiectului sau de activitate, poate sa intreprinda orice fel de actiune in justitie, inclusiv o actiune in revendicare, pentru a recupera bunurile statului ce ii sunt date in administrare, respectiv terenurile forestiere. In aceste conditii, pozitia reprezentantilor RNP-Romsilva nu poate fi judecata ca fiind o obstructionare a retrocedarii padurilor catre fostii proprietari ci ca o aparare a domeniului public al statului.

 

In ceea ce priveste faptul ca doar 16% din terenurile solicitate de fostii proprietari in baza Legii nr. 247/2005 au fost retrocedate, afirmatia este corecta, insa incompleta. Din cele 2.5 milioane hectare terenuri forestiere solicitate, doar 26% au fost validate de comisiile judetene. Mentionam ca exista judete in care suprafata padurilor solicitate depaseste suprafata totala a padurilor din respectivele judetele, cu toate ca ezista date certe din care rezulta ca o parte din acestea au apartinut statului. Practic intreaga suprafata (99%) a terenurilor forestiere validate de comisiile judetene pentru care delegatii RNP- Romsilva nu au formulat obiectii s-a pus la dispozitia comisiilor locale in vederea punerii in posesie a fostilor proprietari. Mentionam faptul ca de ritmul lent al validarilor ai al punerii in posesie nu poate fi acuzata RNP – Romsilva, intrucat aceste actiuni intra in competenta comisiilor judetene, respectiv al comisiilor locale. Faptul ca aceste comisii functioneaza, dupa afirmatia dumneavoastra, ilegal, fiind alcatuite in proportie de peste 80% din membri ai unui partid politic cu reprezentare parlamentara este inca un aspect a carui rezolvare nu intra in competenta RNP – Romsilva.

 

Va reamintim faptul ca RNP – Romsilva este o structura economica ce administreaza fondul forestier domeniu public al statului. In aceasta calitate, atributiile ii sunt strict delimitate de reglementarile in vigoare iar acuzatiile si constatarile cu iz politic, in situatia in care sunt reale, nu isi pot gasi rezolvarea in cadrul acestei institutii.

 

In cazul in care veti furniza informatii concrete care sa justifice acuzatiile aduse, RNP – Romsilva le va analiza cu atentie si promptitudine, iar daca aceste vor fi intemeiate, va lua in regim de urgenta masurile de corectare si va sanctiona pe cei vinovati.

Va asiguram ca si in viitor RNP – Romsilva isi va indeplini cu corectitudine atributiile stabilite, in acest domeniu, de reglementarile in vigoare. 


MANAGER – DIRECTOR GENERAL,
 

DAN IOAN ALDEA

 

Ultima actualizare ( Monday, 30 July 2007 )
Avem 63 vizitatori online